Aplikace vláken

Polypropylenová vlákna se vmíchávají do betonové směsi buď přímo v betonárně nebo na staveništi. O výztužném účinku vláken FIBRIBET rozhoduje mimo jiné, především jejich počet a rovnoměrné rozptýlení v celém objemu cementové matrice.Přípustná množství vody pro výrobu betonu, potěrů, omítek a malty musí být dodržena a nesmí být překročena.  Polypropylenová vlákna FIBRIBET nevyžadují žádné další úpravy.